Додаткових освітніх та інших послуг за кошти фізичних або юридичних осіб не надаються.